آرش طهماسبی

آرش طهماسبی نوازنده گیتار باس  گروه هامان

آرش طهماسبی

 

نوازنده  گیتار باس

سال آغاز فعالیت حرفه ای هنری : 1377

حضور در جشنواره ها در سال های :1380(گروه نیل) – 1397 (گروه هامان) – 1398 (گروه کوارتت اش)

همکاری با :

نوازنده گیتار فلامنکو – آلبوم مرغ طوفان

نوازنده گیتار فلامنکو – گروه فلامنکو حامد پور ساعی

نوازنده گیتار باس – گروه آرش میتویی

نوازنده گیتار باس – گروه کروم

نوازنده گیتار باس – گروه آندلوس

نوازنده گیتار باس – آلبوم حافظ گروه آرش میتویی سالن okf

نوازنده گیتار باس – کنسرت گروه کروم سالن تئاتر مستقل ( اردیبهشت 96)

نوازنده گیتار باس – گروه highway

نوازنده گیتار باس – گروه هامان

نوازنده گیتار باس – آلبوم گروه هامان

نوازنده گیتار باس – اجرای فرش فیروزه ای گروه هامان

نوازنده گیتار باس – آلبوم شیدایی